Otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych