25-lecie Uczelni Łazarskiego
Kopiuj tekst

25-lecie Uczelni Łazarskiego

W 2018 r. Uczelnia Łazarskiego, jedna z czołowych polskich uczelni niepublicznych, obchodzi 25-lecie istnienia. Łazarski to już ćwierć wieku tradycji i nieustannego rozwoju.

Przez 25 lat zmieniało się wiele – uczelnia zmieniła swoją nazwę i siedzibę oraz zyskała nowy kampus, sukcesywnie rozbudowywano ofertę edukacyjną, otwierając nowe wydziały, kierunki i specjalizacje. Od 1993 r., kiedy to Ryszard Łazarski założył Prywatną Wyższą Szkołę Handlową, bo taka jest historyczna nazwa Uczelni, mury uczelni opuściło blisko 30 tys. absolwentów.

Jeśli chcecie wiedzieć, jak i dlaczego Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa stała się Uczelnią Łazarskiego, obejrzyjcie film opowiadający o założycielu i patronie Uczelni, Ryszardzie "Rysiu" Łazarskim.

Uczelnia w liczbach

Uczelnia Łazarskiego to 3 wydziały, 11 kierunków, ponad 40 specjalizacji i modułów, 4 szkoły prawa obcego i ponad 50 programów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego. Nasza kadra naukowo-dydaktyczna to ponad 250 ekspertów – naukowców i praktyków.

Co roku w naszych murach zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności prawie  5000 studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Kształcimy  specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, a od roku akademickiego 2017/2018 również medycyny – jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Warszawie i druga w Polsce.

Rektor Uczelni Łazarskiego,
prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

Uczelnia to także liczne instytuty i centra badawcze o ogólnopolskim i międzynarodowym znaczeniu: Centrum Technologii Blockchain – pierwsza w  Europie Środkowo-Wschodniej jednostka badawczo-edukacyjna zajmująca się  technologią blockchain; Centrum Logistyki i Innowacji, które we  współpracy z innymi instytucjami wypracowuje rekomendacje dla Ministerstwa Rozwoju, czy Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego,  prowadzący szeroką współpracę międzynarodową w zakresie rozwoju  transportu lotniczego w Polsce i na świecie oraz prace naukowo-badawcze  dotyczące międzynarodowego prawa kosmicznego.

Wydział Medyczny

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 marca 2016 roku Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim. W roku akademickim 2017/2018 kształcenie na kierunku lekarskim rozpoczęło 60 studentów.

Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia, studentom udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych. Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych.

Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny obejmują: pokój przygotowawczy, trzy sale laboratoryjno-dydaktyczne oraz pokój naukowy. Pracownie Nauk Morfologicznych składają się z sali wykładowej wyposażonej w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności wykonane w technologii 3D, sali anatomii prawidłowej oraz sali sekcyjnej i prosektorium. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację zajęć z anatomii w jednym miejscu, w komfortowych warunkach.

Wydział Prawa i Administracji

Uczelnia Łazarskiego to także jeden z najlepszych wydziałów prawa, który w 2017 r. pod hasłem „20 lat sukcesów” świętował 20-lecie istnienia. Renomę Wydziałowi przyniosły prowadzone przez lata innowacyjne badania, znakomita kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku, takich jak: prawo lotnicze, prawo w biznesie, kryminalistyka, prawo nowych technologii, prawo korporacyjne czy prawo medyczne.

Wydział od lat zajmuje wysokie miejsca w najważniejszych klasyfikacjach. W 11-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej” aż dziewięciokrotnie zajmowaliśmy pierwsze miejsce. W całościowym rankingu, uwzględniającym wydziały prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych, jesteśmy na wysokiej 7. pozycji.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Na wydziale Ekonomii stawiamy przede wszystkim na praktykę i współpracę z biznesem. Solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy gwarantuje nowoczesny trójstopniowy program kształcenia. W trakcie pierwszych semestrów nauki studenci otrzymują wiedzę obszarową, zdobywają umiejętności warsztatowe i metodologiczne. Następnie przekazywana jest wiedza kierunkowa z danej dziedziny, np. ekonomii czy zarządzania, która jest podstawą do praktycznego jej zastosowania w ostatnim bloku - specjalizacyjnym. Uczymy, wykorzystując case studies, gry strategiczne i analizę autentycznych przypadków z dziedziny biznesu. Studia licencjackie nie kończą się teoretyczną pracą dyplomową. Studenci przygotowują projekt dyplomowy, który rozwiązuje prawdziwy problem z praktyki zawodowej w danej dziedzinie.

Dzięki współpracy z prestiżowym Coventry University programy prowadzonych na Wydziale studiów anglojęzycznych spełniają kryteria brytyjskiego sytemu szkolnictwa wyższego. Kierunki walidowane kończą się podwójnym dyplomem: Uczelni Łazarskiego i Coventry University. Nasz partner należy do grona 15 najlepszych brytyjskich uniwersytetów w rankingu Guardiuan University Guide 2016.

Programy studiów opracowywane są wspólnie z praktykami biznesu, dzięki czemu są nieustannie dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy. Potwierdza to najwyższa nota A+ otrzymana za praktyczną budowę programów studiów w ratingu magazynu "Brief".

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.