20 lat sukcesów – Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego świętuje dwudziestolecie istnienia!
Kopiuj tekst

20 lat sukcesów – Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego świętuje dwudziestolecie istnienia!

W 2017 roku Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce, obchodził dwudziestolecie istnienia. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej oraz kadrze złożonej z uznanych naukowców i praktyków, Wydział znalazł się wśród najlepszych wydziałów prawa w Polsce.

Praktyczny wymiar kształcenia

Renomę Wydziałowi przyniosły prowadzone przez lata innowacyjne badania, współpraca międzynarodowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do współczesnych potrzeb. – Na sukces wydziału złożyło się wiele działań. Przede wszystkim cały czas dbamy o jakość kształcenia i elastycznie reagujemy na potrzeby rynku, analizujemy sektor usług prawnych. Rezultatem tych działań jest np. uruchomienie w 2017 r. nowego kierunku – prawo w biznesie – który okazał się strzałem w dziesiątkę. To idealne studia dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie prawnicze sprofilowane pod kątem ich własnej działalności gospodarczej lub dostosowane do sektora rynku, w którym pracują. Zastanawiamy się, jakie kompetencje będą potrzebne za trzy, cztery lata, kiedy obecni studenci zakończą naukę. Oferujemy unikalne specjalności, które są dodatkowym atutem absolwentów wkraczających na rynek pracy. Myślę tu chociażby o prawie lotniczym i kosmicznym, prawie nowych technologii czy fuzji i przejęć. Ponadto kładziemy duży nacisk na znajomość języków obcych. Nasz absolwent, jeśli chce, może dobrze zapoznać się z anglosaskimi terminami prawniczymi oraz skorzystać z oferty szkół prawa obcego – mówi dziekan WPiA UŁa, dr Mieczysław Błoński.  
Wydział uzyskał osiem ocen wyróżniających we wszystkich badanych kategoriach od Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz kategorię A i drugie miejsce w Polsce w zakresie potencjału naukowego i osiągnięć naukowych w najnowszej ocenie parametrycznej Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych. – Z uznaniem komisji spotkały się koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, kwalifikacje kadry naukowej, wartość i ilość badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie kształcenia oraz system zapewniający jakość kształcenia – tłumaczy prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego. Kluczowe dla rozwoju jednostki jest połączenie wiedzy akademickiej, praktyki zawodowej, a także wpajanie młodym adeptom etosu pracy i kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej. Ponadto wyróżnikiem zarówno Wydziału, jak i całej Uczelni, jest międzynarodowy charakter kształcenia.

Rozwój naukowy

Wydział cieszy się dobrą opinią zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród studentów. Od 2006 r. posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa, a od 2016 r.   stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych i prowadzenia studiów doktoranckich. – Szczególnie ważne dla Wydziału były lata 2006, 2015, 2016 i 2017. Uzyskał w nich kolejno takie same uprawnienia i wyróżnienia, jakie posiadają najlepsze wydziały prawa w Polsce. Poprzedzała je konieczność spełnienia licznych warunków, w tym  przede wszystkim wylegitymowania się bogatym dorobkiem naukowym – mówi dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr Mieczysław Błoński. Wydział uruchamiał stopniowo swoje kolejne, wyspecjalizowane jednostki naukowe:  Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych, Instytut Prawa Ochrony Zdrowia, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, Instytut Kryminalistyki i Kryminologii, Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego, Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Pracownicy naukowi Wydziału w ciągu pięciu lat (2009-2014) zrealizowali 1050 tematów badawczych.

Lider rankingów

W 2006 r. Wydział zajął pierwsze miejsce w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej”. W kolejnych latach zajmował najwyższe miejsca w tym konkursie. W roku 2016 został nagrodzony specjalnym dyplomem, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, za osiem lat na pierwszej pozycji w 10-letniej historii rankingu. W podobnym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Wydział także stawał na najwyższych miejscach wśród uczelni prywatnych. W obu powyższych rankingach wyprzedzał stopniowo wiele uczelni państwowych, w tym wiele renomowanych. W roku 2016 zostawił za sobą około dwadzieścia pięć uniwersytetów i innych szkół wyższych.          

Uroczystość jubileuszu 20-lecia

Swój jubileusz 20-lecia Wydział celebrował od początku roku 2017, organizując dni otwarte wykłady gościnne oraz cykl konferencji naukowych z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, reprezentujących niemal wszystkie gałęzie prawa. Odbyły się w tym czasie konferencje dotyczące m.in. kontroli korespondencji, problemów prawa medycznego, prawnych uregulowań technologii blockchain i kryptowalut, instytucji tajemnicy w systemach prawnych, przeszłości i przyszłości kodeksu postępowania cywilnego, bezpieczeństwa na uczelniach, a także trzydniowa międzynarodowa konferencja nt. prawa lotniczego. Zwieńczeniem jubileuszu były uroczystości w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. Podczas nich nastąpiła prezentacja specjalnie wydanej księgi pamiątkowej, uroczyste posiedzenie senatu, w czasie którego wręczono pierwszy tytuł doktora honoris causa w historii uczelni, oraz jubileuszowa sesja naukowa. Uroczystości rozpoczęły się od przemówienia na temat osiągnięć w dwudziestoletniej historii WPiA UŁa, które wygłosił dziekan dr Mieczysław Błoński. Prodziekan Artur Kuś odczytał listy gratulacyjne, m.in. z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera oraz z Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie zaprezentowano księgę jubileuszową poświęconą przyszłości prawa, do której artykuły napisało ponad 40 autorów – wybitnych naukowców i praktyków w dziedzinie prawo.
W drugiej części  odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁa poświęcone nadaniu godności i tytułu Doctora honoris causa prof. dr. hab. Markowi Zirk- Sadowskiemu. Prof. Marek Zirk-Sadowski jest uznanym prawnikiem, sędzią, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowcą akademickim, kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także wybitnym teoretykiem i filozofem prawa.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.