Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska

Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska

10 maja 2018 r. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się konferencja naukowa „Miejsce i rola państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej” organizowana przez Uczelnię Łazarskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji jest diagnoza państw Grupy Wyszehradzkiej, jej potencjalnych i realnych możliwości współdziałania w ramach UE oraz szans i perspektyw oddziaływania na cały proces integracji europejskiej.
Wśród gości Panelu Otwierającego znajdą się przedstawiciele państw członkowskich V4: Ambasador Słowacji Dušan Krištofík, Ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács, Reprezentant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czech, a także Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Marcin Czapliński oraz Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce, dr Marek Prawda. Przewidziane jest również wystąpienie Ambasadora Bułgarii, Emila Savov Yalnazova, w związku z obecną prezydencją Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej.

Problematyka Grupy Wyszehradzkiej i jej aktywności w Unii Europejskiej to wciąż jedno z ważniejszych zagadnień w polskiej polityce zagranicznej. Szczególnego znaczenia nabrała w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie, ale jest również istotnym wątkiem w debacie na temat przyszłego kształtu UE. – Od początku lat 90. XX w. Grupa Wyszehradzka stanowiła ważny instrument integracyjny w Europie Środkowej. W 2004 r., kiedy wszystkie jej „państwa członkowskie” wstąpiły do Unii Europejskiej, wydawało się, że formuła współpracy uległa wyczerpaniu. Tymczasem Grupa Wyszehradzka nadal istnieje, nawet mimo realnie istniejących podziałów między Warszawą i Budapesztem a Pragą i Bratysławą – mówi dr Adrian Chojan, politolog z Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Przykładem współpracy w ramach V4 jest np. podpisana tydzień temu (19.04.2018r.) tzw. deklaracja budapesztańska – kolejny dokument zacieśniający relacje ekonomiczno-społeczne między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami m.in. w zakresie zwiększania konkurencyjności gospodarczej poprzez współpracę transgraniczną, innowacje przemysłowe i transformację cyfrową.

Przez jednych Grupa Wyszehradzka uznawana jest za konia trojańskiego w UE, który osłabia proces integracji europejskiej, ale dla innych stanowi ona głos rozsądku i próbę pogłębienia dyskusji, co do fundamentalnych wyzwań stojących przed UE. Konferencja będzie próbą naukowego skonfrontowania stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej i polityki UE w zakresie wzajemnej współpracy, a także – w niektórych obszarach – rywalizacji na płaszczyźnie politycznej i ekonomiczno-społecznej – dodaje dr Chojan.

Dyskusja odbędzie się w gronie uznanych badaczy naukowych, przedstawicieli dyplomacji i biznesu oraz ekspertów z dziedziny politologii i ekonomii. Wśród omawianych zagadnień znajdą się zarówno rozważania teoretyczne, jak i propozycje praktycznych rozwiązań.

Konferencja odbędzie się 10 maja 2018 r. na Uczelni Łazarskiego (Warszawa, ul. Świeradowska 43, aula 130).

Obrady prowadzone będą w języku polskim (tłumaczenie na angielski).
Konferencja jest otwarta dla mediów.
Szczegółowy program dostępny jest w załączniku poniżej.
Logotypy.jpg
Załączniki

Pobierz wszystkie

program_pol.pdf

pdf | 202 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.