Wydział Prawa i Administracji UŁa najlepszy w Polsce.